Meldingsplicht verkoper huis: wat moet hij melden?

Als u uw woning verkoopt, dan heeft u een meldingsplicht. Dit betekent dat u gebreken die bij u bekend zijn, direct moet melden aan de potentiële koper. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden. Hierdoor wordt de potentiële koper op de hoogte gesteld van de onderhoudstoestand van de woning voordat hij overgaat tot koop.

Voorbeelden meldingsplicht

Er zijn verschillende dingen die onder de meldingsplicht vallen. Hieronder een overzicht van een aantal voorbeelden hiervan.

  • Lekkage
  • Gebreken aan badkamer, zoals scheur in badkamertegel
  • Gebreken aan keuken, zoals niet goed functionerende apparatuur
  • Verbouwplannen van buren
  • Aanschrijvingen van gemeente of andere instantie
  • Parkeerplaatsen op appartementsterrein voor algemeen gebruik
  • Afwijkende perceelgrenzen
  • Recht van overpad

Onderzoeksplicht

Als de verkoper een meldingsplicht heeft, dan heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Als de koper niet zeker is van de onderhoudstoestand van een woning, dan kan deze een bouwtechnische keuring uit laten voeren.

Als het voorkomt dat er na de overdracht gebreken worden gevonden, dan moet dit zo spoedig mogelijk aan de aankopend makelaar of verkopend makelaar worden gemeld. Dit gebrek kan dan door de makelaar met de verkoper worden besproken en in overleg besloten worden of het gebrek verholpen kan worden. Hoe langer er gewacht wordt met het aangeven van de gebreken, des de kleiner de kans dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld.

Kortom

Een huis kopen is een belangrijke en ook emotionele gebeurtenis. Als de koper goed onderzoekt wat de voor – en nadelen van het huis zijn, staat hij sterker bij de onderhandelingen. Anderzijds wordt van de verkoper verwacht dat de koper netjes geïnformeerd wordt over de gebreken van het huis. Een bouwkundige keuring verschaft extra duidelijkheid over de staat van het huis en wat de kosten voor eventuele reparaties bedragen.